Släpp loss kraften i Microsoft Power Platform.

Vi är ett konsult- och lösningsföretag som arbetar med små och stora företag som vill utvinna kraften i Microsoft Power Platform.

Våra lösningar automatiserar, effektiviserar och skapar ökad kundnytta.

Power House Team.png
Microsoft Power Platform.png

Den bara väntar på er

Använder ni Microsoft Outlook? I så fall har ni sannolikt redan Power Platform. Det innebär omedelbar, kostnadseffektiv tillgång till ett av marknadens mest kraftfulla verktyg för digitalisering.

I Powerfamiljen ingår Apps, Automate, Virtual Agents, Pages och BI. I centrum finns Dataverse, tillsammans med bland annat AI Builder.

Specialister på snabb nytta

Vi har specialiserat oss på hur man snabbt kan dra nytta av kraften i Power Platform. Men vi är inte IT-konsulter, utan fokuserar stället på innovation och värde.

Fokus på värdeskapande

Värde kan skapas på olika sätt och med olika tidshorisonter. Vi tror på snabb, tydlig nytta som alla kan se och som ger mersmak.

Små steg mot det stora målet

Digital transformation görs inte i sjumilasteg. Istället är det summan av många, små och framgångsrika steg mot målet.

Snabb, agil och effektiv innovation

Kvicka steg ger en säkrare och snabbare rörelse, särskilt i okänd terräng. Fråga vilken orienterare som helst.

Jonas Hörnfeldt Dematek.png

Skapat av entreprenörer

Vi arbetar utifrån bevisade principer för framgångsrik produkt- och affärsutveckling.

Design Thinking

Lösningar skapade med användarna och deras behov som utgångspunkt. Man involverar tex kunder tidigt i utvecklingen.

Lean Startup

Börja med en så enkel lösning som möjligt och bygg sedan vidare baserat på snabba experiment och feedback-looper från användare.

Sprints

Nedbrytning av utvecklingsprojekt i korta, snabba och intensiva sprinter. Man drar lärdom av en sprint innan man springer iväg på nästa.

Vill du också släppa loss kraften?

Vi finns här när du vill se hur Microsoft Power Platform kan bidra i din verksamhet.